Deltagarna vid Fastighets första avdelningsforum, i Värmland-Örebro.

Fotograf: Victoria Morberg

Fastighets första avdelningsforum

Avdelningarna i Värmland-Örebro blev de första att ha Fastighets avdelningsforum.

Avdelningsforum är ett nytt sätt att mötas som kongressen beslutade om i somras.

Publicerad:

Veronica Boström, avdelning Örebro, valdes till ordförande och Jenny Norbäck, avdelning Karlstad, valdes till sekreterare för detta första forum.

Förbundets andre ordförande Yvonne Nygårds informerade om avdelningsforum:

- Vår viktigaste uppgift i förbundet är att organisera och värva medlemmar. Med avdelningsforum får avdelningarna närmare till samarbete. Våra forum följer LO-distrikten som gör det lättare att samverka med andra LO-förbund. Med forum finns chansen att skapa sammanhållning mellan avdelningarna och bättre samordning. Det ska bli lättare att stötta avdelningar. Vi kan lättare samarbeta med  sidoorganisationerna och vi kan välja RSO och utse olika kontaktpersoner till LO-distriktet, bland annat för studier, arbetsmiljö.

På detta forum berättade Robert Roos från LO-distriktet Örebro-Värmland om distriktets verksamhet.

Deltagarna från de olika avdelningarna hade grupparbeten och diskuterade särskilt gemensamt arbete i avdelningarna och avdelningars gränser eller om de behöver ändras.

Andra frågor var gemensamma val och nomineringar.

Anders Edgren

Deltagarna på avdelningsforum Örebro-Värmland

Hanan Ibrahim, Juha Bäckman, Hallsberg, Veronica Boström, Örebro, Stellan Flodman, Örebro, Caroline Persson, Sunne, Torbjörn Svensson, Karlstad, Mette Bjåland, Örebro, Agneta Larsson, Örebro, Jenny Norbäck, Karlstad, Frida Cederborg, Robert Roos, Gabriel Johansson, Anders Edberg och Yvonne Nygårds.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: