KFO - Samhall AB

Gäller för samtliga arbetare inom LO-förbundens organisationsområde för anställda vid företag anslutna till KFO-Samhall AB.

Avtalet gäller 2017-10-01 - 2020-09-30.

Avtalet gäller alltså för Fastighetsanställdas Förbunds medlemmar vid Samhall. Avtalet löper ut sista mars 2020.

Läs mer om avtalet här

Fastighets avtalsnyheter

Kontakta din klubb, arbetsplatsombud eller regiontoret om du har frågor eller är osäker.

Fastighets regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: