Idea - Fastighetsarbete

Fastighetsskötareavtal för IDEA, Arbetsgivareförbundet för ideella organisationer.

Avtalet gäller 2017-04-01 - 2020-08-31.

Avtalet löper ut sista augusti 2020.

Läs mer om avtalet här

Fastighets avtalsnyheter

Kontakta din klubb, arbetsplatsombud eller regiontoret om du har frågor eller är osäker.

Fastighets regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: