Almega Kompetensföretagen - Bemanningsavtalet

Kollektivavtalet reglerar villkoren för anställda i bemanningsföretag och är gemensamt för samtliga LO-förbund.

Avtalet gäller 2017-05-01 - 2020-04-30.

Avtalet löper ut sista april 2020.

Avtalet förhandlas under ledning av LO för alla ingående LO-förbund. Fastighets har insyn i förhandlingarna.

De som jobbar på bemanningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Avtalet ska minska risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats, alltså att minska risken för så kallad social dumping. Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.

Läs mer om avtalet här

Fastighets avtalsnyheter

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: