Almega Serviceföretagen - Serviceentreprenad

Avtalet omfattar städningsarbete och därmed sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag.Avtalet är gemensamt med SEKO.

Fastighets Cirkulär Almega Serviceentreprenad 2020 - 2023

Avtal Serviceentreprenad 2017-2020

Avtalets tidlöneprincip

Karensavtal protokoll

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: