Almega Serviceföretagen - Serviceentreprenad

Avtalet omfattar städningsarbete och därmed sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag.Avtalet är gemensamt med SEKO.

Fastighets Cirkulär Almega Serviceentreprenad 2023 - 2025

Kollektivavtal: Avtal Serviceentreprenad 2023-2025

Avtalets tidlöneprincip

Karensavtal protokoll

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: