Kongress

Kongressen är förbundets högst beslutande organ.

Fastighetsanställdas Förbund har kongress vart fjärde år. 

Förbundets kongress hölls i Stockholm 25-27 maj 2018.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad:
Kategorier: