Almega Fastighetsarbetsgivare

Detta kollektivavtal tillämpas för anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag.

Nytt avtal tecknat från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.

Cirkulär om uppgörelsen 2020

Avtal 2017 - 2020 

Karensavtal protokoll

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: