Projektledare Larry Stewart är glad över att projektet för en förlängning.

Projekt mot arbetskriminalitet får fortsatt stöd

Fastighets omtalade projekt för att stävja arbetslivskriminalitet får nu en förlängning. I förra veckan bifölls ansökan som parterna skickat in. Arbetssättet blir fortsatt detsamma, att erbjuda utsatta arbetstagare en vit anställning så att de vågar prata med polisen utan att riskera utvisning.
– För mig personligen känns det här som ett kvitto på att vi tänkte rätt från början, säger Larry Stewart, projektansvarig i region Väst.

Publicerad:

I förra veckan biföll Arbetsmiljöverket Fastighetsanställdas Förbund och Almegas ansökan om statsbidrag till parterna för att de tillsammans ska ha möjlighet att fortsätta, vidareutveckla och utöka arbetet mot arbetslivskriminalitet. Projektet kommer att expandera från region Väst till region Syd.

Det började med en idé som blev till en ansökan. Och förra året blev Fastighets beviljade drygt 471 000 kr i statsstöd, som Arbetsmiljöverket fördelar. Tanken var då att adressera problemet med att nästan ingen utsatt arbetstagare vill prata med myndigheter.

Idén var att hitta ett sätt att få de utsatta att vilja prata. Kanske kunde man bygga upp ett nätverk av seriösa städarbetsgivare som var villiga att ta emot individer som utnyttjats? Som tvekade kring att prata med fack eller polis, och snabbt behövde en ny anställning innan uppehållstillståndet gick ut.

”Återrapporteringen för föregående år visar på ett mycket bra resultat. Arbetssättet har uppmärksammats både nationellt och internationellt och intresset har varit större än förväntat från både parter och myndigheter”, skriver Arbetsmiljöverket i det nya beslutet.

Många har hört av sig. Det har varit alltifrån poliser, journalister, studenter, politiker, andra fackförbund, och företag. Det märks att många vill vara med och lösa problemet med arbetslivskriminalitet och människoexploatering, men det är svåra och komplexa frågor, då de kriminella företagen ligger många gånger steget före.

Hur ska egentligen samhället agera?

– Jag tror vi måste jobba utifrån fakta, svarar Stewart. Arbetslivskriminalitet har fler dimensioner än bara polisiära och juridiska. Problemet blir aldrig löst om vi inte tittar på de utsattas egna drivkrafter och motiv. Hur hamnade de där de är? De är kloka och kan tänka själva. Om de håller tyst efter en razzia beror det på något.

Projektet har hittills bland annat lett till att tipsen på misstänkt arbetslivskriminalitet där personal utnyttjas inom städbranschen har ökat markant, berättar han. Bara under perioden 1 april till 31 december i fjol fick Fastighets in 33 relevanta tips.

– Det är viktigt att vi i Fastighets agerar mot osund konkurrens då de seriösa företagen blir utkonkurrerade och förlorar kontrakten, vilket innebär att våra medlemmar blir uppsagda och arbetslösa.

Nu får projektet en förlängning, med dubblerade anslag till 860.000. Dessutom expanderar nätverket från främst Västra Götaland till region Syd och kommer att omfatta 2,5 polisdistrikt, som speglar de statliga A-krim-centren.

– Jag vill nu få bollen i rullning. För mig personligen känns det här som ett kvitto på att vi tänkte rätt från början. Förhoppningen är att metoden och synsättet sprider sig, avslutar Stewart.

 

Uppdaterad: