Paulina Brandberg, biträdande arbetsmarknadsminister, Lemmy Mauritzon, ordförande Fastighets, Monica Rodrigo, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten.

”Det måste gå att utfärda kollektivt näringsförbud”

Fastighets ordförande Lemmy Mauritzon deltog under torsdagen på ett seminarium om arbetslivskriminalitet, och berättade då om förbundets erfarenheter av problemet. Bland annat vittnade han om olika fall där städare i Sverige utsätts för hot och misshandel, och att regelverket är riggat till arbetsgivarens fördel.
– Samma grupperingar startar hela tiden nya bolag, men med olika roller. Det måste gå att utfärda kollektivt näringsförbud, sa han under seminariet.

Publicerad:

På plats fanns bland annat också LO:s ordförande Susanna Gideonsson, ansvarigt statsråd Paulina Brandberg (L) och flera journalister och forskare som bevakar ämnet. Gideonsson lyfte bland annat att arbetslivskriminalitet får stora följdeffekter.

– Det påverkar hela arbetsmarknaden. De sunda företagen kan inte konkurrera med kriminella som struntar i försäkringar, kollektivavtal och skäliga löner, sa hon.

Forskaren Amir Rostami satte siffror på diskussionen. Han berättade att Sverige har en internationellt sett omfattande kriminell ekonomi som utgör hela tre procent av BNP. Och det är en överväldigande stor del som utgörs av kriminella företag. En tredjedel av gängbrottslingar har bolagsengagemang.

– Narkotikaförsäljning omsätter 2,8 miljarder per år. Välfärdsbedrägerier och arbetslivskriminalitet omsätter 110 miljarder per år. Polisen prioriterar däremot mest narkotika och våldsbrott, det har blivit ett tunnelseende, vilket skapat möjligheter för andra brott att växa, sa han.

Regeringens representant, biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L), stämde in i att samhället måste komma åt den kriminella ekonomin.

– Det är viktigt att vi pratar om det här på ett osminkat sätt. Det handlar egentligen inte om dålig arbetsmiljö, det är en röta på den svenska samhällskroppen som vi måste stoppa. En del av det handlar om att vi behöver komma ifrån de tillitsbaserade systemen. Vi behöver kontrollera var skattemedel hamnar.

I slutet av samtalet fick varje paneldeltagare ge sina korta inspel om hur problemet ska lösas. Då svarade Fastighets ordförande att det handlar om både pengar och regelverk.

– Pengaflödet måste stoppas. Men de kriminella utnyttjar det faktum att det går att starta nya företag med olika namn. Det måste gå att utfärda kollektiva näringsförbud, sa han.

Se hela seminariet här.

 

Uppdaterad: