Årsmöte i Västerås.

Dags för branschavdelningsmöten

Sedan Fastighets klubbade sin nya organisation 2022 har det pågått ett arbete med att bygga upp en ny struktur. Gamla regionala indelningar har ersatts av branschavdelningar, som samlar medlemmar utifrån yrke och avtal i stället för geografi. Nu i dagarna inleds årets första branschavdelningsmöten.

Publicerad:

I maj 2022 beslutade Fastighets kongress att anta nya stadgar och en ny demokratisk organisation. Den nya organisationen sjösattes 2023 och har inneburit att vi gått från geografiska avdelningar till branschavdelningar.

– Inledningsvis ser vi tydliga tecken på att det här är rätt väg att gå, säger Martin Fröjd, ansvarig för organisering.

De tidigare avdelningsforumen ersätts nu med ett representantskap som består av ombud från dessa branschavdelningar. Det är bland annat dessa som ska väljas nu under årets möten. Landet delas in i fem representantskap: Nord, Ost, Tvär, Väst och Syd.

Kallelser till branschavdelningsmöten går via brev eller mejl, och för den som saknar kallelse går det bra att kontakta sitt regionkontor.

Uppdaterad: