Tjänstepension och försäkring samlas på ett ställe

Avtalat är namnet på det nya bolaget som LO, PTK och Svenskt Näringsliv gemensamt har bildat. Avtalat ska informera privata företag med kollektivavtal och deras anställda om tjänstepension och försäkring. Där samlas allt du behöver veta om detta.

Publicerad:

Idag upplever en del arbetsgivare att det kan vara svårt att hantera och administrera försäkringarna. Många anställda känner inte till vilka förmåner de har. Vilket innebär att många inte placerar sin tjänstepension eller utnyttjar de försäkringar de har rätt till.

Syftet med Avtalat är att förenkla för både anställda och arbetsgivare. Genom att parterna samlar allt på en gemensam plattform skapas en översikt som inte har funnits tidigare.

Du kan besöka Avtalat redan idag.

Det kommer vara lättare att säkerställa att informationen är enhetlig. Den här gemensamma satsningen är historisk och kommer på sikt innebära stora fördelar – både för anställda och arbetsgivare.

Sedan januari 2021 finns information som tidigare har funnits hos LO, PTK och Svenskt Näringsliv på avtalat.se. Till en början kommer sajten ha ett öppet läge med generell information.

Men på sikt, senast 2024, ska både anställda och arbetsgivare kunna logga in och utföra alla uppgifter som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för privatanställda samt arbetare inom det kooperativa området.

Då kommer det till skillnad från idag räcka att komma ihåg en enda sak: avtalat.se.

Har du frågor om din pension och dina försäkringar? Klicka här för mer information.

Uppdaterad: