Fotograf: Anna Ledin Wirén

Ris och ros till Samhall

Publicerad:

Samhall har varit i ropet två gånger om på kort tid. Dels gällande Arbetsmiljöverkets svidande kritik i Eskilstuna, dels om skjutningen i Skäggetorp i Linköping.

Samhall i Eskilstuna har varit en följetong, där Fastighets testat företaget för att få en uppfattning om Samhall följer Arbetsmiljölagens intentioner.

– Arbetsmiljöverkets inspektion visar tydligt att så inte är fallet. Vi anser också att problemen gällande bristfälliga rutiner och policys inte enbart gäller Eskilstuna utan att det gäller hela företaget, säger Fastighets arbetsmiljöansvarige Torbjörn Jonsson.

– Nu är det vår uppgift att stötta våra centralt valda representanter i företaget så att de orkar sätta press för att få till förbättringar. Det minsta man kan begära av ett så stort och samhällsviktigt företag är att man håller sig inom Arbetsmiljölagen, fortsätter han.

Skjutningen i Skäggetorp, där en av förbundets förtroendevalda blev vittne under sitt arbetspass, visar däremot på hur en arbetsgivare ska agera i samband med en hastigt uppkommen kris.

– Samhall har i detta fall agerat exemplariskt. Det visar vikten av samverkan i arbetsmiljöfrågor och på hur gemensamt framtagna rutiner ska fungera, avslutar Torbjörn Jonsson.

Uppdaterad: