Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig, Fastighets

Nu ska hot och våld stävjas

Vecka 43 är utsedd till Internationella Arbetsmiljöveckan. Under veckan fokuserar såväl Arbetsmiljöverket som fack och arbetsgivare på hur man bäst kan undvika risker i arbetslivet. Den här veckan står hot och våld i fokus, som är ett stort arbetsmiljöproblem.  

Publicerad:

Fastighets arbetar tillsammans med våra motparter Fastigo och Almega i en kommitté som ska utveckla arbetsmiljön. Lagom till arbetsmiljöveckan lanserar parterna en ny checklista för att motverka hot och våld.

– Vi har yrkesgrupper som är överrepresenterade bland framför allt hot, direkta som indirekta. Det gäller främst fastighetsskötare, fastighetsvärdar och trygghetsvärdar i s.k. utsatta bostadsområden, säger Fastighets arbetsmiljöansvarige Torbjörn Jonsson.

– Det är vår förhoppning att checklistan kan hjälpa arbetsgivare och skyddsombud att på ett bättre sätt riskinventera arbetsplatserna. Otrygghet och våld har blivit ett stort samhällsproblem, från fackets sida vill vi nu agera så att ingen ska behöva känna rädsla över att gå till jobbet, avslutar han.

Checklistan finns att ladda ner här.


FUA har tidigare utarbetat en checklista för allmän skyddsrond för fastighetsbranschen (länk) samt en riktad checklista för fall från samma nivå (länk) .

 

Uppdaterad: