Fastighets ombud, Fr. V: David Sjören, Annica Falck, Zia Lodin, Patrik Hellström, Timo Närhi, Veronica Boström och Ysabel Nilsson Saveedra.

LOs 29:e kongress genomförd

EU får inte lägga sig i svensk lönebildning. Sverige måste ändra det finanspolitiska ramverket. Karensavdraget måste tas bort. Försäkringar måste gälla så länge man arbetar. LO-kongressen har avslutats och den fattade flera viktiga beslut.  

Publicerad:

Den svenska lönebildningsmodellen fungerar mycket bra och har tjänat Sverige väl. Nu försöker EU införa minimilöner i hela unionen. Det skulle innebära att politiker, i stället för arbetsmarknadens parter, sätter lönerna. LO har jobbat hårt för att undanta Sverige från detta.

Facket tycker att arbetsmarknadens parter vet bäst hur varje bransch fungerar och vilka förutsättningar den har. Därför gjorde kongressen ett uttalande mot EU:s förslag, som kan läsas här.

Det finanspolitiska ramverket måste ändras, föreslog Fastighets, Elektrikerna, SEKO, Byggnads och Målarna. Det handlar om hur Sverige ska se på investeringar i samhället.

Ska vi satsa, eller ska vi ha ett ramverk som tvingar oss att spara in pengar varje år? LO-kongressen tycker att vi ska satsa, och antog motionen om att förändra ramverket.

I dag gäller en del försäkringar endast upp till 65 år. LO måste nu arbeta för regelförändringar i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv, ansåg kongressen. LO ska verka för att försäkringarna ska gälla till och med ”den övre ålder man har rätt att som längst vara anställd”.

Kongressen tog fram ett uttalande som kräver att karensavdraget avskaffas permanent för alla. Man ska inte bli bestraffad för att man är sjuk. Nio av tio medlemmar i LO-förbunden har inte möjlighet att jobba hemma, det gör karensavdraget till en form av klasslagstiftning enligt uttalandet.

Ett av de krav som LO nu ställer på den socialdemokratiska regeringen är att avskaffa avdraget.
 
Fastighets hade 11 röstberättigade på kongressen.

Sju ombud: David Sjörén, Zia Lodin, Ysabel Nilsson Saveedra, Veronica Boström, Patrik Hellström, Annica Falck och Timo Närhi.

Tre representantskapsombud: Ewa Edström, Joakim Oscarsson och Yvonne Nygårds.

En styrelseledamot: Magnus Pettersson.

Uppdaterad: