Kongress 2022

Den 6-8 maj 2022 är det dags för Fastighets kongress. På kongressen fattar vi beslut om vilken verksamhet vi ska genomföra de kommande 4 åren.

Publicerad:

Kongressen är Fastighets högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om vår långsiktiga verksamhet. Kongressen består av 160 ombud som utses av förbundets 119 avdelningar.

Alla avdelningar får ett grundmandat var, och de 41 avdelningar som har flest medlemmar får ett ombud till. Förbundsstyrelsen kommer att fastställa ombudsfördelningen baserat på medlemsantalet den 1 januari 2022.

Under hösten har alla medlemmar via sin Avdelning fått möjlighet att skriva motioner. En motion är ett förslag på något som man vill att förbundet ska göra eller en fråga som man vill att vi tillsammans ska driva. 

Sista dag för att lämna in en motion var den 6 november. Vi har fått in ungefär 100 motioner, och det är nu Förbundsstyrelsen uppgift att diskutera dessa och lämna förslag på beslut som kongressen ska fatta.

Stadgekommitté

Förbundsstyrelsen tillsatte tidigare i år en stadgekommitté, som fått i uppgift att arbetar med förbundets stadgar och komma med förslag till hur vi ska stärka vår organisation. Kommittén uppgift är att lägga ett förslag på förändringar i stadgarna.

Val på kongressen

Kongressen väljer förbundsledning, ledamöter till förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning.

Uppdaterad: