Inget kollektivavtal = inga kommunala uppdrag

Skattemedel ska användas för att säkerställa goda villkor, inte tvärtom. EU borde kräva att alla företag som deltar i upphandlingar ska ha kollektivavtal.

Publicerad:

20 000 miljarder (tjugo tusen miljarder) kronor spenderas varje år av regeringar och myndigheter i hela EU, för varor och tjänster som levereras av privata företag. Dessa pengar kan spela stor roll för att lyfta arbetares förhållanden.

Idag är det inte så. Tvärtom driver dessa pengar en motsatt utveckling. Reglerna för offentlig upphandling är snedställda för att handla om pris, framför alla andra överväganden. Företagen trycker alltså ned arbetares grundläggande rättigheter för att vinna upphandlingar.

Skriv under en protest här.

Över hela Europa tar människor ställning för att ändra dessa regler. Från lokala myndigheter till nationella offentliga institutioner hela vägen till EU. På alla nivåer kan offentlig upphandling utnyttjas för att leverera anständigt arbete.

Detta kan bara ske om människor har något att säga till om på jobbet. Arbetande människor kräver en ändring av EU: s regler för offentlig upphandling för att uppnå detta: inga offentliga kontrakt för företag utan kollektivavtal.

Tycker du också det? Protestera! Skriv under här.


Uppdaterad: