Höga vinstkrav bakom problemen på Samhall

Det statliga företaget Samhall har fått hård kritik i ett antal artiklar och reportage. Bland annat anklagas det för att negligera individuella hälsoriskbedömningar, jaga tillbaka anställda som är sjuka och för att inte tillhandahålla rätt utrustning. Fastighetsanställdas Förbund har ca 5 000 medlemmar på företaget och kan bekräfta delar av kritiken.

Publicerad:

Läs om kritiken här: https://www.expressen.se/nyheter/samhall-stadarna-vittnar-vi-glomdes-bort-i-pandemin/

Den här texten har tillfogats en rättelse.

Sedan 1992 drivs Samhall som ett aktiebolag, från att tidigare ha varit en statligt kontrollerad stiftelse. Staten kräver ingen utdelning, men Samhall måste ändå långsiktigt göra 5 procent i överskott. Det kan jämföras med Sveriges kollektivtrafik, där bolagen gör cirka 3 procent i överskott. Det höga överskottskravet skapar stor press på Samhall och till sist de anställda.

– Det huvudsakliga problemet är att Samhall har för höga vinstkrav. Det som tidigare var en arbetsanpassningsåtgärd för funktionsnedsatta har blivit ett konkurrerande serviceföretag. Personalen har inte förutsättningar för detta, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets.

Förutom vinstkravet har Samhall problem med att styrningen är alldeles för centraliserad. Direktiven från huvudkontoret kan fångas upp och utföras väl i en region, men inte nödvändigtvis på andra platser i landet.

– I den senaste rapporteringen har vi sett flera exempel på grava missförhållanden i verksamheten. Det kan dock vara natt och dag beroende på vilken region det handlar om. Den hårda centralstyrningen gör det svårt att reagera och lösa problemen där de uppstår, säger Magnus Pettersson.

Ett annat problem är att Samhall inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för smittriskbedömning. Företaget gör inga individuella hälsoriskbedömningar när de fördelar arbetspassen, trots att de anställda nästan uteslutande har olika former av individuella hälsoproblem.

– Vi har flera gånger påpekat att de anställda måste få individuella bedömningar utifrån deras personliga hälsa, så som föreskriften säger. Många på Samhall har diabetes, hjärtproblem och andra allvarliga hälsoproblem. Därför är det extra viktigt att den individuella bedömningen görs, avslutar Magnus Pettersson.

Rättelse: Tidigare stod det att Samhall hade ett överskottskrav på 7 procent, det ändrades år 2020 och gäller nu med 5 procent, på längre sikt.

Uppdaterad: