FV: Ewa Edström, Nicklas Nilsson, ombudsmän. Joakim Oscarsson, tredje förbundsordförande.

Historiskt beslut på SUN:s kongress

Det nordiska samarbetsorganet för facken inom städ, fastigheter och säkerhet, SUN, har under torsdag och fredag hållit kongress. På grund av den pågående pandemin genomfördes kongressen digitalt.

 

Publicerad:

Under kongressen avhandlades bland annat verksamhetsberättelse, avgifter och räkenskaper. Det gjordes även justeringar i SUN:s stadgar som ger förbunden större moraliska skyldigheter att stötta andra medlemsförbund som är ute i konflikt.

– Vi möter fler och fler multinationella företag i vårt arbete, och det är viktigt att de nordiska förbunden stöttar varandra i kampen för bättre villkor för anställda, säger Magnus Pettersson, Fastighets ordförande.

Kongressen beslutade om en verksamhetsplan för kommande kongressperiod innehållande ett arbete med plattformsanställda, utveckling av det nordiska samarbetet och att följa EU-politiken och minimilönsdiskussionerna.

SUN:s tillträdande ordförande John Nielsen ser stadgeändringarna om konflikter som en viktig möjlighet i det fackliga arbetet. Nu finns möjligheten att få stöd från andra nordiska förbund. Ett viktigt beslut för att försvara den nordiska modellen.

Magnus Pettersson instämmer, men påpekar att beslutet inte fråntar Fastighets makten över varsel.

– Vi lämnar inte över mandat till sympati- eller konfliktåtgärder till SUN, den frågan äger alltid vår förbundsstyrelse, avslutar han.

Magnus Pettersson avgick under kongressen som styrelseledamot, i hans ställe invaldes Fastighets tredje ordförande Joakim Oscarsson. Ombudsman Ewa Edström omvaldes som ordförande för SUN Städbranschen och Nicklas Nilsson invaldes som styrelseledamot i SUN Fastighetsbranschen.

SUN har till uppgift att främja ett fackligt solidariskt samarbete mellan medlemsförbunden och mellan medlemmarna inom respektive bransch. SUN ska ha fokus på den fackliga och yrkesmässiga utvecklingen och andra förhållanden inom branscherna i respektive medlemsland. Vi har omkring 100 000 medlemmar.

Uppdaterad: