Fastighets står med Seko mot Arriva

Tågoperatören Arriva har försökt köpa ut huvudskyddsombudet hos Pågatågen, med motiveringen att den är jobbig och påpekar för många arbetsmiljöproblem. Efter att det misslyckades står den inför uppsägning. Med detta förklarar Arriva krig mot svensk fackföreningsrörelse och rätten att organisera sig. Fastighets fördömer med kraft agerandet och står med Seko hela vägen.

Publicerad:

Bakgrunden till konflikten är inte helt klarlagd, men tros höra ihop med att Seko och Almega tecknade ett kollektivavtal där lönekostnaden kommer att stiga för Arriva. Kollektivavtalet bidrar till att skapa ordning och reda i spårbranschen, samtidigt som villkoren förbättrats för en del anställda hos Pågatågen i syfte att stoppa lönedumpning.

På måndag 4/1 klockan 11 har huvudskyddsombudet kallats till möte med ledningen, efter att ha tackat nej till att bli utköpt. Om det blir ett försök till uppsägning återstår att se. Fastighetsanställdas Förbund står bakom huvudskyddsombudet, de anställda hos Pågatågen och Seko. Arrivas agerande hör inte hemma i Sverige och på svensk arbetsmarknad.

Du kan läsa mer om konflikten på Seko:s hemsida.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Benjamin Ivansson