Fastighets: ”S rör sig i rätt riktning”

Socialdemokraternas kongress pågick i Göteborg mellan 3-7 november. Den beslutade att partiet ska byta fot i ett antal frågor. De vill utreda hur karensavdraget ska slopas, mjuka upp prövningen vid sjukförsäkringens tidsgränser, driva ut marknadskrafter ur välfärden samt förbjuda arbetskraftsinvandring förutom vid kompetensbrist. Partiet vill också öppna upp för ett nytt finanspolitiskt ramverk.

Publicerad:

– Det rör sig i rätt riktning i frågor som är viktiga för våra medlemmar. Det känns hoppfullt. Men vi har en lång väg att gå, inte minst inom sjukförsäkringen, anställningstrygghet och resurser till välfärden, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

LO hade drivit frågan om att slopa karensavdraget permanent. Det sa kongressen nej till. Kompromissen blev att skyndsamt utreda på vilket sätt slopandet ska ske. Det är ett steg i rätt riktning, samtidigt som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutat att avskaffa karensen. Varför inte Socialdemokraterna kan fatta samma beslut är inte helt lätt att förstå, tycker Pettersson.

– Vi vet vilka grupper som drabbas hårdast av karensen, det är arbetare som måste vara på plats och som kanske inte får ihop månadens utgifter om de sjukanmäler sig. Då går man till jobbet och smittar kollegorna i stället. Kongressen borde ha följt LO:s linje här, säger han.

Sedan tidigare har S föreslagit flera förändringar inom sjukförsäkringen. Vi har skrivit om förändringarna här.

– Kongressen bekräftade dessa förslag och det är ett ordentligt kliv framåt. Om regeringens budget går igenom kommer inte Försäkringskassan längre få bedöma en utsliten 64-åring som om den vore en frisk 34-åring. En galenskap redan från början men som nu rättas till, säger Pettersson.

Kongressen beslutade också att partiet nu ska försöka driva ett förbud mot arbetskraftsinvandring, förutom i fall där det saknas kompetens inom Sverige. Det är ett viktigt steg mot att rätta till en ohållbar situation som lett till mänsklig misär, lönedumpning och skev konkurrens. Det är helt i linje med Fastighets önskemål.

– Vi har under lång tid efterfrågat hårdare regleringar kring detta, eftersom vi sett vilka fruktansvärda konsekvenser det får. Nu hoppas vi bara att riksdagen röstar igenom det här skyndsamt, säger Pettersson.

Ett annat beslut som fattades var att partiet ska förespråka en förändring av det finanspolitiska ramverket. I vardagligt tal handlar det om överskottsmålet och det säger att Sverige måste gå med plus varje år, tidigare med en procent av BNP, i nuläget med en tredjedels procent av BNP.

Det har försvårat regeringens möjligheter att satsa på välfärd och samhällsinsatser. Att partiet beslutat om en ny riktning välkomnas av Fastighets ordförande.

– När det gäller upprustningen av Sveriges offentliga sektor och vår välfärd finns ett enormt, uppdämt behov. Det kommer att ta lång tid innan vi reparerat revorna i sjukvården, socialförsäkringarna och pensionerna. Jag välkomnar det här beslutet även om vi har en lång väg att gå, avslutar han.

 

Uppdaterad: