Fastighets remissvar: Ändra inte LAS

Fastighets har skickat in ett remissvar till regeringen om LAS-förslaget. Förbundet menar bestämt att förslaget aldrig borde bli verklighet då det kraftigt försämrar anställningstryggheten. Det är positivt att steg tas mot att få bort så kallade hyvlingen. Men slutresultatet väger inte upp för det.
- En landvinning för arbetarrörelsen går nu förlorad, säger Magnus Pettersson, ordförande i Fastighets.

Publicerad:

I remissvaret lyfter Fastighets fram att maktbalansen ändras mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det blir kraftigt utökade undantag från turordningsreglerna. En uppsägning på grund av personliga skäl ska leda till omedelbar förlust av anställning, istället för att man får jobba kvar tills tvisten är avgjord.

Arbetsgivaren får helt enkelt ett större handlingsutrymme och en bättre position gentemot den anställde. Konsekvenserna blir att enskilda får otryggare anställningar, otryggare ekonomi och mindre styrka att säga ifrån. Det här anser Fastighets är ett stort steg i fel riktning, bakåt i tiden.

En del av lagförslaget innehåller regleringar mot så kallad hyvling, alltså att en arbetsgivare kapar bort timmar och därmed inkomst för den som är anställd. Nu ska detta ske enligt turordningsreglerna. Det tror vi kommer att leda till förbättringar för de mest utsatta på arbetsmarknaden.

Sammantaget väger det tyvärr inte upp för de stora försämringar som förslaget innehåller.

- Det är med sorg vi ser att den socialdemokratiska regeringen fortskrider med arbetet att försämra LAS. Detta utifrån en överenskommelse som 12 av 14 LO-förbund förkastat. En landvinning för arbetarrörelsen går nu förlorad, säger Magnus Pettersson i en kommentar.

Du kan läsa hela remissvaret här.

Uppdaterad: