Joakim Oscarsson, avtalssekreterare, Fastighets

Fastighets möter Samhalls ledning

Under tisdagen möter Fastighets den nya företagsledningen på Samhall för att diskutera framtiden. Hur ska arbetet fungera? Hur kan dialogen förbättras?

- Vi har goda förhoppningar om att kunna åtgärda flera av de problem som Samhall dragits med, nu när den nya ledningen har kommit på plats, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare Fastighets.

Publicerad:

Det är företaget som bjudit in alla LO-förbunden med avtal på Samhall för att diskutera samarbetet, utan någon specifik dagordning. Tanken är att träffas och röra sig framåt i hur det fackliga arbetet ska bedrivas, och hur arbetsmiljön kan bli bättre.

Fastighets har under lång tid riktat kritik mot företagets styrning, främst vinstkravet.

- Detta menar vi är kärnproblemet med Samhall. Företaget, som tidigare var en arbetsanpassningsåtgärd för funktionsnedsatta, har blivit ett konkurrerande serviceföretag. Det är helt enkelt så att personalen saknar förutsättningar för det, säger Oscarsson.

Ett annat problem är den hårda centraliseringen. Huvudkontorets direktiv kan fångas upp och utföras på helt olika sätt. Mycket väl i en region, men inte nödvändigtvis på andra platser i landet. Sammantaget blir det svårt att få en överblick och göra något åt problemet.

- Det här har vi varit tydliga med, att centraliseringen har varit ett bekymmer för våra medlemmar. Men nu ser vi en god möjlighet att vända på detta och blicka framåt. Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete i de frågor vi kan enas, med en ömsesidig respekt, avslutar Oscarsson.

Uppdaterad: