Fastighets höll förbundsmöte för 2021

Återigen kunde förbundet mötas i fysiska former för att genomföra det årliga förbundsmötet, som är det högsta beslutande organet mellan kongresserna. På dagordningen stod bland annat val av revisorer, val av valberedning och rapporter från förbundsstyrelsen. Flera nya namn har tagit plats på ledande förtroendeposter.

Publicerad:

Förbundsordförande Magnus Pettersson öppnade mötet med att summera så väl det politiska läget som förbundets viktigaste frågor. Efter en turbulent sommar med misstroendevotum och statsministeravgång har vi förhoppningsvis snart en ny regering på plats.

– Det ordnar nog upp sig. Men inför valet 2022 är det viktigt att vi alla engagerar oss för en rödare och mer fackvänlig riksdag, sa Pettersson.

Fastighets har alltid stått upp för LAS och motsatt sig alla försämringar av anställningsskyddet. Tyvärr har det inte räckt för att stoppa de förändringar som väntar.

– Under hela resan har vi gjort allt i vår makt för att försvara anställningsskyddet, men som alla vet kommer vi att se förändringar ändå. Nu får vi arbeta på andra sätt för att minska följderna, sa Pettersson.

Förbundet har upplevt nästan två förlorade år i samband med pandemin. Allt stängdes ned när viruset bröt ut och under den perioden, som varat från mars 2020 fram till nu, har den fackliga verksamheten reducerats.

– Nu ser vi fram emot att öka takten, summerade Pettersson.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och revisorerna berättade hur de granskat förbundet under året som gått. Mötet beslutade att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet och godkänna revisionsberättelsen, som inte innehöll någon anmärkning.

Sedan var det dags för val. Ann-Sofi Venell valdes som ordinarie revisor och Jenny Parmstrand blev vald till sammankallande revisor fram tills nästa kongress. Revisorsersättare blev Nina Lunde från region Tvärs och Juan Carlos från region Ost.

Valberedning fick två nya ordinarie ledamöter, nämligen Moayed Motallebi från region Ost samt Daniel Johansson från region Nord.

Ersättare i valberedningen blev Nina Dahlbom från region Nord, Rickard Fredriksson från region Tvärs, Cecilia Thornell också från region Tvärs, Nina Persson från region Syd och Mina Hanna från region Ost.

Nästa kongress är 6-8 maj 2022.

 

Uppdaterad: