Fotograf: Fairtrade Sverige

Fastighets har gått med i Fairtrade

Fairtrade är en produktmärkning som säkerställer att odlaren alltid får ett minimipris på råvaran, i gengäld måste en rad krav, till exempel fackliga rättigheter, uppfyllas på arbetsplatsen. Fastighets har nu gått med.
– Fairtrades arbete stämmer helt överens med vår syn på internationell solidaritet. Vägen till bättre villkor går genom egenmakt, säger Torbjörn Jonsson, internationellt ansvarig på Fastighets. 

Publicerad:

Kärnan i Fairtrade är att förbättra villkoren inom råvaruproduktion i världen, samtidigt som odlaren inte ska gå back på det. För den som certifierat sin odling finns därför ett minimipris. På så sätt saknas incitament att kapa kostnader genom till exempel sämre villkor eller miljöförsämringar.

– Fastighets har valt att gå med i Fairtrade för att vi ser att det gör konkret nytta för arbetstagare i andra länder, säger Torbjörn Jonsson.

Medlemskapet i Fairtrade öppnar upp för engagemang och aktiviteter. Vi förbinder oss att försöka köpa in Fairtrade-märkta produkter, till exempel kaffe, te, t-shirts och kassar. Personal och medlemmar kan gå en utbildning för att bli Fairtrade-ambassadörer.

Med Fairtrade kan Fastighets också kroka arm med andra aktörer i viktiga frågor och dessutom skapa diskussioner inom organisationen. Men det finns ingen naiv syn på konsumentmakt.

– Det är inte så att vi tror att en viss konsumtion i västvärlden automatiskt leder till starka fack och sociala rättigheter i fattiga länder. Sådant kräver lång och stabil klassorganisering. Vi ser det här som ett av många initiativ som försöker, och gör, skillnad, avslutar Torbjörn Jonsson.

Uppdaterad: