Fastighets gratulerar Fremia

Publicerad:

Den nya arbetsgivarorganisationen Fremia bildades 1 januari 2021, och består av före detta KFO och Idea. Fastighets har många medlemmar hos framförallt Samhall och Riksbyggen, som båda representeras av Fremia. Som motpart ser Fastighets fram emot en konstruktiv dialog.

Uppdaterad: