Delta i forskningsenkät om psykisk ohälsa i arbetet

En grupp forskare vid Göteborgs universitet söker mer och bättre kunskap om psykisk ohälsa på arbetet. Bland annat vill de ta reda på vilka faktorer som stärker individens möjligheter att arbeta vid psykisk ohälsa, och varför vissa personer kan fortsätta arbeta medan andra blir sjukskrivna. Vill du delta i studien? Läs mer nedan.

 

Publicerad:

Studien riktar sig till personer som är yrkesverksamma och består av en webbaserad enkät som distribueras via länk. Fastighets hjälper forskarna att sprida information om studien men är i övrigt inte involverade i studien.

Vi tycker det är viktigt att den här typen av forskning tas fram, då många av våra medlemmar upplever stress och psykisk belastning i arbetslivet.

Enkäten tar ca 15 minuter att fylla i och kan besvaras antingen på svenska eller engelska.

Mer information om själva studien, sekretess, frivillighet och hur dina personuppgifter hanteras kan du läsa om i introduktionen till enkäten eller på forskningsprojektets egen hemsida www.gu.se/forskning/adapt.

För att skydda dina personuppgifter och säkerställa riktigheten i lämnade uppgifter ombeds du legitimera dig via Bank-ID.

Klicka här för att delta i enkäten som tar 15 minuter: 
https://app.enkatfabriken.com/bsign/osignO2EPKFrågor och svar:

Varför är forskningen viktig?

Det finns inga svenska forskningsstudier som undersökt frågan och att öka kunskapen på området är viktigt både för enskilda, arbetsgivare och samhället i stort.

Varför ska jag som medlem svara?

För att kunna genomföra studien behöver de rekrytera deltagare som är i arbete och ett bra sätt att göra det är via oss på Fastighets. Vi tycker också att det är viktigt att den här typen av forskning tas fram, då många av våra medlemmar upplever stress och psykisk belastning i arbetslivet.

Hur går det till?

  • Du som vill delta klickar på den här länken: https://app.enkatfabriken.com/bsign/osignO2EPK

  • Den webbaserade enkäten sköts av Göteborgs universitet och har ingenting med Fastighets att göra.

  • Mottagaren ombeds att legitimera sig digitalt i samband med att man besvarar enkäten.

  • Enkäten tar ca 15 minuter att besvara och därefter är deltagandet klart.

  • Via registerdata från Försäkringskassan följer de upp en eventuell sjukfrånvaro (>14 dagar) 12 månader från baslinjemätningen.

 

Uppdaterad: