75 miljoner till att utbilda lokala skyddsombud

När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 var ett av deras första beslut att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Institutet var en sammanhållande länk gällande arbetslivsforskning, men där fanns även pengar för vidareutbildning för skyddsombud. Nu har LO, PTK och Svenskt Näringsliv framförhandlat nya friska pengar för utbildning inom arbetsmiljö.

Publicerad:

Sedan institutets nedläggning har inga statliga medel avsatts till utbildning av skyddsombud.
– Det är bedrövligt att staten inte avsätter medel till ett uppdrag som räddar liv, förhindrar arbetssjukdomar och bidrar till ökad trivsel i arbetslivet, säger Fastighets arbetsmiljöansvarige Torbjörn Jonsson.

Efter Arbetslivsinstitutet lades ner har det aldrig funnits parlamentarisk majoritet för att staten ska återta taktpinnen för en bättre arbetsmiljö. Efter påtryckningar av bland annat de fackliga organisationerna startade Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2018, men då med ett smalare uppdrag än Arbetslivsinstitutet och där fanns heller inga riktade medel till utbildning.

Vid två tillfällen har LO förhandlat fram särskilda medel för skyddsombudsutbildning. Under dessa tidsperioder har också andelen av Fastighets skyddsombud som vidareutbildat sig ökat kraftigt.
– För oss är det livsviktigt att det finns externa pengar som kan delfinansiera utbildningarna, menar Jonsson.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har framförhandlat nya friska pengar för utbildning inom arbetsmiljö. Lokala skyddsombud har nu chansen att få en ordentlig utbildning för en reducerad kostnad för arbetsgivaren.

– Våra regionala skyddsombud kommer att kontakta alla lokala skyddsombud under början av 2021 för att pusha dem att vidareutbilda sig, avslutar Jonsson.


Du som skyddsombud kan ansöka om utbildning bland annat på Runö Folkhögskola

Din arbetsgivare kan söka delfinansiering av utbildningen via AFA.

Uppdaterad: