Uppstartsmöte i Region Tvärs.

Fotograf: Victoria Morberg

Verksamhetsmöte Region Tvärs

Region Tvärs har haft ett verksamhetsmöte, en uppstartskonferens med 55 deltagare från avdelningar och klubbar.

Organiseringsombudsman Victoria Morberg rapporterar.

Publicerad:

"Det blev fullt i lokalen. Energi och bra frågeställningar präglade dagen.

Vi diskuterade frågor om hur vi organiserar oss och blir fler medlemmar. Introduktion för nya på arbetsplatserna är ett viktigt sätt.

Vi pratade om Avtalsrörelsen, Avtal 2020.

Vi valde ut mentorer som ska hjälpa nya och gamla klubbstyrelser att bli aktivare.

Studier var en punkt. Frågor som hur anmäler jag mig, vilka är studieorganisatörer togs upp.

Arbetsmiljöfrågorna lyftes. Vi behöver fler aktiva skyddsombud.

Många önskade att Fastighets tar initiativ till branschträffar.

Victoria Morberg, organiseringsombudsman, Region Tvärs.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: