Specialserviceavtal tecknat med Almega

Fastighetsanställdas Förbund har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Saneringsföretagen. Lönerna höjs 2,84% från 1 november 2020, och 2,2% 1 april 2022. Krontalshöjningen blir 795 kr och 642 kr, totalt 1437 kr, vilket lägstalönerna i avtalet också höjs med. En partsgemensam grupp ska även tillsättas.

Publicerad:

Avtalet med Almega Saneringsföretagen är nu signerat och gäller till 2023. Förutom löneökningar innehåller det en låglönesatsning, där alla under snittlönen får en högre procenthöjning. 2,84 % av 26 100 är 741,24 kr, men tack vare krontalshöjningen innebär att alla under snittlönen får högre procenthöjning.

Att satsa på att höja de lägsta lönerna är något som Fastighets krävt hela vägen.
– Jag är nöjd med avtalet. Krontalet gör att alla under snittlönen 28 002 kronor får en större löneökning än vid procentuellt påslag. Så jämnar vi ut lönerna, säger Jari Visshed, Fastighets avtalssekreterare.

En arbetsgrupp ska tillsättas för att komma till rätta med problem. Det är arbetsmiljön och sexuella trakasserier som begås av tredje man.
– Sexuella trakasserier från kunder är en fråga som arbetsgivaren måste ta mer ansvar för. Arbetsgruppen ska ta fram riktlinjer och instruktioner, avslutar Jari Visshed.

Uppdaterad: