Torbjörn Jonsson är arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Så går Fastighets och Samhall vidare

Fastighets har kritiserat Samhalls ledning för att inte vidta tillräckliga åtgärder mot smittspridning av Corona. Företaget menar att bilden är missvisande, men önskar en mer aktiv dialog mellan parterna. Nu ska samarbetet kring arbetsmiljö stärkas. Bland annat startas en tvärfacklig arbetsmiljögrupp på Samhall.

Publicerad:

Här kan du läsa Fastighets kritik mot Samhall.

Här kan du läsa Samhalls replik.

Sedan en tid tillbaka förs centrala samtal mellan Fastighets och Samhall. Utgångspunkten är att det behövs ett aktivt samarbete för att upptäcka, påpeka och åtgärda problem med arbetsmiljön. Målet med dialogen är att staka ut en gemensam väg framåt, med ömsesidiga lösningar på problem som uppstår.

Torbjörn Jonsson är arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets. Han ser med tillförsikt på situationen och välkomnar att Samhall tar kritiken på allvar.

– Vi för nu diskussioner med Samhall centralt om hur vi kan hitta lösningar som bägge parter kan ställa upp på. Samtalet präglas av respekt, säger han.

För att långsiktigt stärka arbetsmiljön på Samhall ska följande åtgärder vidtas:

Ny tvärfacklig arbetsmiljögrupp
Fastighets har tagit initiativ till en tvärfacklig arbetsmiljögrupp på Samhall, som ska startas upp så snart som möjligt. Tvärfacklig innebär att gruppen består av representanter från flera olika fackförbund.

Bättre introduktion och stöd till lokala skyddsombud
Fastighets ska ge lokala skyddsombud på Samhall en bättre introduktion och stöttning i deras arbete.

LO-gemensam inventering av problem
De fackförbund som har medlemmar på Samhall ska gemensamt inventera vilka problem man ser, och sammanställa det åt Samhalls ledning, som lovat att återkomma med svar.

Möte mellan Samhalls ledning och regionala skyddsombud
För att regionala skyddsombud ska känna sig inkluderade i hur Samhall arbetar och tänker kring arbetsmiljön, ska representanter från Samhalls ledning besöka en konferens för regionala skyddsombud. Där kommer det finnas möjligheter att ställa frågor och lämna synpunkter.

Närmare dialog med Samhalls centrala arbetsmiljökommitté
Fastighets kommer att ha tätare kontakt med de förtroendevalda representanterna i företagets centrala arbetsmiljökommitté, för att säkerställa att de involveras och informeras så mycket som möjligt.

Har du fler frågor? Kontakta Fastighets.

 

Uppdaterad: