Ewa Edström är avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Omstart för avtalsrörelsen

Vårens avtalsrörelse ställdes in under pandemin. Nu förbereder sig fack och arbetsgivare för att återuppta förhandlingarna. Så snart industrins parter nått en överenskommelse följer resten av arbetsmarknaden efter.
– Vi är redo, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Publicerad:

När industrins parter har förhandlat färdigt, presenteras ett riktmärke, även kallat "märket". Resten av arbetsmarknaden har sedan att förhålla sig till det när förhandlingarna om nya kollektivavtal tar vid. Industrins parter förväntas presentera ett riktmärke i oktober 2020.

Fastighets förhandlingsdelegation är taggade på att sätta igång. Ewa Edström tycker att nollbudet som kom från Svenskt Näringsliv tidigare i somras var skrattretande.
– Det kanske kommer som en nyhet för dem, men vi jobbar inte gratis. Vi ska ha betalt för vårt arbete och förväntar oss löneförhöjningar även i år, säger hon.

Edström menar att Fastighets medlemmar gjort sig förtjänta av en löneförhöjning, efter alla turer under Corona.
– Våra medlemmar i städ- och saneringsbranschen har gjort en avgörande insats i bekämpningen av smittspridningen. De har inte kunnat arbeta hemifrån. I stället har de riskerat sitt liv och sin hälsa dagligen genom att åka till arbetet och sett till att alla vi andra får en så riskfri miljö som möjligt. Tillsammans med vårdpersonalen är det de riktiga hjältarna, säger hon.

Att höja lönerna handlar inte bara om rättvisa, utan om att se till att återstarten för svensk ekonomi blir jämnt fördelad.

– Nyligen har regeringen aviserat ett stort återstartspaket för att ekonomin ska komma igång igen. Nu behöver vi göra vår del, titta framåt och säkra att lönerna höjs. Det är bra för köpkraften och för ekonomin. Vi är redo att förhandla, avslutar hon.


TIDSLINJE FÖR AVTALSRÖRELSEN 2020-2021

September: Industrins parter förhandlar.
Oktober: Ett riktmärke presenteras.
November: Förhandlingar och signering av nya kollektivavtal.
December: Förhandlingar och signering av nya kollektivavtal.
Januari: Förhandlingar ska vara klara.

Uppdaterad: