LO:s kongress 2020 avslutad

För första gången i historien genomfördes LO-kongressen till största delen digitalt, där ombuden var utspridda i landet på platser med begränsat utrymme, medan gäster fick skicka in förinspelade hälsningar. Kongressen utsåg bland annat Susanna Gideonsson till ny ordförande och Lisa Bengtsson till ny andra vice ordförande. 

Publicerad:

LO:s ledning består nu av:

Ordförande: Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels, nyval

Första vice ordförande: Therese Guovelin, Hotell- och Restaurangfacket, omval

Andra vice ordförande: Lisa Bengtsson, förbundssekreterare Kommunal, nyval

Avtalssekreterare: Torbjörn Johansson, Byggnads, omval

Från Fastighets valdes förbundsordförande Magnus Pettersson till ordinarie ledamot i styrelsen, med Yvonne Nygårds (andra ordförande), Jari Visshed (tredje ordförande, avtalssekreterare) och Ewa Edström (avtalsansvarig) som ersättare. Veronica Boström (förbundsstyrelseledamot) från region Tvärs valdes till revisorsuppleant.

Uppdaterad: