Fotograf: Janne Sparrman

LO-repet antog motion om LAS

Under fredagen antog LO:s representantskap en motion som bland annat innebär att begreppet saklig grund inte kan förhandlas bort. LAS-diskussionerna med Svenskt Näringsliv kan nu starta om.

Publicerad:

– Beslutet säkrar att skyddet mot osakliga uppsägningar är intakt. Därmed finns det förutsättningar att åter förhandla med Svenskt Näringsliv, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.    

Sedan 2017 har LO och Svenskt Näringsliv förhandlat om ändringar i LAS. Bakgrunden har varit att delar av lagstiftningen behöver moderniseras, bland annat för att få bukt med daglöneri och visstidsanställningar.

I december 2019 framkom att förhandlingarna gått längre än vad flera LO-förbund, däribland Fastighets, godkänt. Framför allt handlade det om att begreppet saklig grund var uppe för diskussion. Därför beslutade förbundet och flera andra att kliva av.

Förbunden som hoppade av har därefter motionerat för en omstart, under förutsättningen att LO inte medverkar till att anställningstryggheten försämras och att LO inte medverkar till att de tvingande reglerna i LAS kan förhandlas bort.

Motionen, som var likalydande från flera förbund, antogs under fredagen. Därmed kan förhandlingarna återupptas.

En eventuell förhandlingsuppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv måste sedan godkännas av ett nytt representantskap.

Motionen i sin helhet:

att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna, (bifall)

att LO kallar till ett extra representantskap hösten 2020 för att besluta om nya direktiv för de fortsatta förhandlingarna, alternativt besluta om att avbryta förhandlingarna, (besvarad)

att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS (bifall)

samt

att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva, det vill säga möjliga att förhandla om, ens genom centralt kollektivavtal (bifall).

 

Uppdaterad: