Jari Visshed, trea från höger på denna bild från dagens överlämnande av Fastighets avtalskrav, förklarar några av de viktigaste kraven.

Fotograf: Janne Sparrman

Jari berättar om Fastighets viktigaste krav

Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande och avtalsansvarig berättar om de viktigaste kraven som Fastighets har överlämnat till arbetsgivarna i dag.

Publicerad:

3%
-Fastighets är en del av LO-samordningen, därför ligger våra krav på 3 procent i nivå med övriga förbund inom LO-samordningen

-LO samordningen innehåller även en låglönesatsning innebärande att när vi räknar fram vårt avtalskrav så kommer alla som tjänar mindre än 26 100 räknas upp till den nivån.

- Det kommer framförallt gynna städarna inom vårt förbund

Lägstalöner
-För oss i Fastighets har det alltid varit viktigt att värna "Golvet" det vill säga lägstalönerna i kollektivavtalet. Det kommer vi att göra i år också. Lägstalönerna ska höjas lika mycket som utgående lön.

Sexuella trakasserier
-Vi tror att det kan finnas stora mörkertal i våra branscher. Vi tror det sker men det anmäls inte. Genom att reglera det i våra kollektivavtal och skapa tydliga regelverk så hoppas vi att det ska minska och att när det ändå sker att våra medlemmar ska känna trygghet i att anmäla det.

Växla semesterdagar
-Många av våra medlemmar vill ha längre semester. Extra semesterdagar är dyra och äter upp mycket av löneutrymmet. Yrkandet, att man individuellt skulle kunna byta semesterersättning mot ytterligare semesterdagar är ett billigare sätt att uppnå det för dem som prioriterar mer semesterledighet.

Tekniska system
- Det finns arbetsgivare som vill att våra medlemmar ska ladda ner appar för tidskontroll och liknande i sina privata telefoner. Vi menar att då får arbetsgivaren tillhandahålla en telefon om det kravet ställs.

Skor
- Städare och fastighetsskötare arbetar mycket stående och gående. Ändamålsenliga skor skulle spara många sjukskrivningsdagar och förslitningsskador.

Branschvanetillägg
- Många ser städning som ett genomgångsjobb. Vi vet bättre, många är de som har det som sitt yrke och är stolta över det. Vi tycker att de är värda ett extra tillägg.

Allmän visstid
- Allmän visstid är ett gissel som slagit ut alla andra former av visstidsanställningar och även provanställningar. Visstidsanställningar ska vara motiverade, föranledda av en speciell situation, annars ska man ha trygghet i anställning.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: