Fotograf: Anna Ledin Wirén

"Jag är bestört och besviken"

Kommunal och IF Metall meddelade idag att de ingått i den så kallade LAS-uppgörelsen med PTK och Svenskt Näringsliv. Fastighets ordförande Magnus Pettersson kommenterar beskedet nedan.

Publicerad:

"Jag har tagit emot beskedet om LAS-uppgörelsen med bestörtning och stor besvikelse. Saklig grund för uppsägning och turordningsreglerna var mina röda linjer i förhandlingarna. Det var de viktigaste skälen till att jag sa nej till uppgörelsen. Det skulle förändra maktbalansen på svensk arbetsmarknad till löntagarnas stora nackdel.

De förbättringar som parterna enats om nu är kosmetiska och ändrar inte min bedömning. Vad enskilda förbund sluter för uppgörelser är upp till varje förbund. Jag konstaterar att samma uppgörelse som LO förkastade, både enhälligt i styrelsen och på representantskapet, nu antagits av två förbund.

Frågan är alltså om enhälliga beslut är värda något i LO.

Om uppgörelsen blir till lagstiftning innebär det att kravet på saklig grund för uppsägning försvinner. Det kommer att skapa tysta, rädda arbetsplatser där arbetsgivarens godtycke härskar. Vill man lyfta ett arbetsmiljöproblem behöver man väga det mot behovet av att behålla sin inkomst.

Den typen av problematik har vi tidigare bara stött på när vi jobbat internationellt i länder som saknar fackliga rättigheter. Vill vi verkligen ha det så i Sverige?

Fastighets kommer aldrig medverka till att Sveriges löntagare får sämre trygghet på jobbet, bara för att politiker satt sig i en jobbig situation. Det är deras ansvar att lösa det här. Vi kommer att fortsätta kämpa för att förbättra villkoren för våra medlemmar.

/ Magnus"

 

Uppdaterad: