Fotograf: Pernille Tofte

Fastighets välkomnar förslaget till ny LO-ledning

Handels ordförande Susanna Gideonsson föreslås till ny LO-ordförande. Tillsammans med Therese Guovelin, Lisa Bengtsson och Torbjörn Johansson formar hon laget som ska leda LO de närmsta fyra åren.

Publicerad:

Gideonsson har tidigare uppgett att hon vill se en generaldiskussion om vad LO är till för, att förbunden enas kring det och att vi slutar titta bakåt. En linje som Fastighets välkomnar.

– LO-förbunden har varit splittrade i alldeles för många frågor. Det är viktigt att vi står enade i de val som ska göras framöver. Susanna Gideonsson kommer att bli den enande kraften. Det är jag helt säker på, säger Magnus Pettersson, Fastighets ordförande.

Att det behövs en ledning som enar förbunden har blivit extra tydligt den senaste tiden, menar Pettersson.

– LO står inför svåra utmaningar. Arbetsmarknaden förändras, politiken förändras. Vilken roll ska LO ta? Behovet av trygga arbetsvillkor och en stark fackföreningsrörelse har aldrig varit större. Jag har stor tilltro till att det här laget kommer att ena och leda LO de kommande åren, säger Pettersson.

Ledningen kommer att väljas på LO:s digitala kongress, den 15:e juni. På den kommer ett mycket begränsat antal punkter att beslutas, bland annat val av ny ledning, beslut om motioner kring Trygghet & omställning samt ekonomisk berättelse. I övrigt har det mesta skjutits upp till 2021.

Valberedningens förslag i sin helhet:
 
Ordförande: Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handels, nyval

Förste vice ordförande: Therese Guovelin, Hotell- och Restaurangfacket, omval

Andre vice ordförande: Lisa Bengtsson, förbundssekreterare Kommunal, nyval

Avtalssekreterare: Torbjörn Johansson, Byggnads, omval

Uppdaterad: