Fastighets stödjer Byggnads varsel om strejk

Publicerad:

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen vägrar delta i arbetet med att skapa ordning och reda i branschen. Trots dödsolyckor och arbetslivskriminalitet tycker inte arbetsgivaren att det är deras problem. Byggnads har nu varslat om strejk om inte frågorna tas upp i förhandlingarna. Fastighets ställer sig bakom strejken.

Det handlar om att ge regionala skyddsombud tillträde till fler arbetsplatser för att skapa en säkrare arbetsmiljö. Att företagen ska kunna bevisa att underentreprenörer följer kollektivavtal. Att reglerna kring traktamenten för arbetare från andra länder ska bli tydligare.

Det handlar också om jämställdhet i praktiken. Bodar och omklädningsrum ska vara anpassade för alla oavsett kön och gravida arbetstagare ska kunna vara hemma med ersättning om arbetsuppgifterna riskerar skada fostret. Ordning och reda i byggbranschen ligger i allas intresse.

Konflikten berör inte lönenivåer eller avtalets längd.

Läs mer på www.byggnads.se

Uppdaterad: