Utanför Agora Center.

Fotograf: Torbjörn Jonsson

Fastighets skänker 10 000 till Palmecentret

Coronaviruset har under våren spridits globalt och skapat förödelse i många samhällen. Den internationella organisationen ILO varnar för att runt 1,6 miljarder människor världen över kan förlora sina jobb i krisen. Fastighets har skänkt 10 000 kr till Palmecentrets kraftsamling Gränslös Solidaritet.

Publicerad:

Pengarna kommer bland annat att gå till organisationen Agora Center i Bosnien-Hercegovina. Det är ett utbildningscenter som ger möjlighet för utsatta grupper att utbilda sig. I tider av hög arbetslöshet är fortbildning viktigt.

Redan innan pandemin var arbetslösheten mycket hög i Bosnien-Hercegovina. Nu är läget i landet ännu sämre, värst är situationen för unga arbetstagare. Via Palmecentret arbetar Fastighets med Agora Center, för att bringa framtidshopp åt Bosniens unga.

Pressen är hård när många behöver hitta nya yrkesvägar i spåren av pandemin. Resurserna är knappa, och behoven bara ökar.

Vill du visa gränslös solidaritet? Swisha en gåva till 123 240 60 72.

Läs mer på Palmecentrets hemsida.

 

Uppdaterad: