Fastighets på DN Debatt: S måste ändra sin politik

Fastighets kommer aldrig acceptera att en socialdemokratiskt ledd regering driver igenom försämringar i arbetsrätten eller arbetslöshetsförsäkringen, oavsett om parterna kan komma överens eller inte. Nu kräver vi reell förändring av regeringens politik. Det skriver Fastighets ordförande Magnus Pettersson tillsammans med de andra LO-förbunden samt LO:s ledning, på DN Debatt idag. 

Publicerad:

LO-borgen.

Fotograf: Janne Sparrman

Länk till artikeln: https://www.dn.se/debatt/socialdemokraterna-maste-satta-jamlikheten-fore-januariavtalet/

Artikeln i sin helhet:


LO-förbundens medlemmar har drabbats hårt av den ökande otrygghet som brett ut sig i Sverige under lång tid. Det måste få ett slut. Därför kräver vi reell förändring av den förda politiken. Regeringen behöver leverera på ett antal områden under den här mandatperioden. Det är Socialdemokraternas enda chans att återvinna ett brett stöd bland LO-medlemmar. LO-medlemmarnas röster får aldrig mer tas för givna.

LO-medlemmarna bär det svenska samhället på sina axlar. Varje dag. Dygnet runt. Det är de som sitter i kassan på ICA, tar hand om dig när du blir sjuk, ger dina barn omsorg, och bygger din bil. De bär upp samhället. De är samhället. Trots det har våra medlemmar tvingats betala ett högt pris för utvecklingen med extrema privatiseringar, nedskärningar och minskad trygghet.

Vanligt folk drabbas alltid värst av ett hårdnande samhällsklimat och av växande grov kriminalitet, med skjutningar och sprängningar mitt ibland oss. Och allt hänger ihop. Gängkriminaliteten har sitt ursprung i social utsatthet som göds av klyftor och bristande integration.

En del av det som gått fel beror på att vi haft högerregeringar som hellre sänkt skatten än investerat i välfärd och trygghet. Men vi ska inte skylla allt på dem. Klyftorna i Sverige började växa redan under 80- och 90-talen.

Nu måste klassklyftorna minska på allvar och jämlikheten öka. Det är 2020-talets stora strid. Vi vet att i ojämlika samhällen är brottsligheten högre och skolresultaten sämre, folkhälsan drabbas och till och med den ekonomiska tillväxten påverkas negativt. Att tillåta stor ojämlikhet är helt enkelt vansinne. Ändå har klyftorna fortsatt att öka, och det är framförallt politiska beslut som bäddat för det.

Utvecklingen måste vändas. Den socialdemokratiskt ledda regeringen sitter på många av nycklarna. Men för att lyckas måste LO-medlemmarna ställas i fokus, och följande genomföras:

  • Pensioner: Pensionerna för vanligt folk måste öka rejält. För stora LO-grupper innebär ett långt arbetsliv inte en värdig ålderdom. Tvärtom tvingas många att leva på garantipension och vända på varje krona. När det nya pensionssystemet sjösattes på 1990-talet var ambitionen att man skulle få 72 procent av sin slutlön i pension. Det är vi långt ifrån idag. För att nå dit krävs det stora statliga tillskott och ökade avsättningar till systemet. LO-medlemmarnas pensioner behöver öka med flera tusen kronor i månaden.
  • Arbetskraftinvandring: Systemet med arbetskraftsinvandring måste göras om i grunden. Idag kommer det fler arbetssökande än asylsökande till Sverige. Det är orimligt att människor från hela världen kan komma hit, utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och jobba för låga löner och dåliga villkor. Vi bör istället fokusera på att sätta de många arbetslösa som redan finns i Sverige i arbete. Folk från andra länder är mer än välkomna hit för att jobba, men då i branscher där det finns verklig brist på arbetskraft.
  • Arbetsmarknaden: Parterna på arbetsmarknaden har tagit initiativ till förhandlingar om trygghet och omställning i arbetslivet. Förhandlingarna kan dock inte ske under hot om lagstiftning om man inte kommer överens. Låt oss vara tydliga: vi kommer aldrig acceptera att en socialdemokratiskt ledd regering driver igenom försämringar i arbetsrätten eller arbetslöshetsförsäkringen.
  • Välfärden och en trygg sjukförsäkring: LO-medlemmarna måste kunna lita på att elever i skolan får undervisning av högsta kvalitet, att sjukvården ger snabb och korrekt vård och behandling, och att barn- och äldreomsorgen är trygg och tillgänglig. För alla. Sjukförsäkringen måste också återigen bli en social försäkring, som slutar pröva människors arbetsförmåga mot fiktiva arbeten och istället skapar den trygghet som behövs för att sjukskrivna på ett smidigt sätt ska kunna återgå i arbete.
  • Mer pengar till kommuner och regioner och rättvis beskattning: Resurserna till välfärden måste öka rejält. Konkret behöver stora nyrekryteringar göras i kommuner och regioner och då måste arbetsvillkoren bli bättre. För att lyckas krävs att beskattningen av kapital ökar. De rika ska bidra mer. Det som framförallt driver ojämlikheten i Sverige är den växande klyftan mellan de som lever på sin lön och de som lever på sina stora kapitaltillgångar.

Vi är medvetna om att delar av denna nödvändiga förändring kan komma i konflikt med ingångna avtal mellan partier i riksdagen men vi förväntar oss att det socialdemokratiska partiet sätter en politik för ökad jämlikhet främst.

Socialdemokraterna behöver driva politik med fokus på LO-medlemmarna. Det är också klassisk socialdemokratisk politik. Det som är bra för LO-medlemmarna är bra för Sverige. På det sättet kommer fler av våra medlemmar att se värdet av den facklig-politiska samverkan.

Framtiden är inte ödesbestämd. Vi kan ta tillbaka jämlikheten. Men det kräver att vi slutar begränsa oss och börjar använda politikens möjligheter igen. Slå om från de tusen stegens reträtt och våga tänka nytt och stort.

Så bygger vi det starka samhället tillsammans. Så skapar vi trygghet för vanligt folk.


Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande
Therese Gouvelin, LO:s förste vice ordförande
Berit Müllerström, LO:s andre vice ordförande
Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare
Tobias Baudin, ordförande Kommunalarbetareförbundet
Marie Nilsson, ordförande IF Metall
Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund
Johan Lindholm, ordförande Byggnadsarbetareförbundet
Valle Karlsson, ordförande Seko
Tommy Wreeth, ordförande Transportarbetareförbundet
Per-Olof Sjöö, ordförande GS
Malin Ackholt, ordförande Hotell- och Restaurangfacket
Magnus Pettersson, ordförande Fastighetsanställdas förbund
Eva Gouvelin, ordförande Livsmedelsarbetareförbundet
Urban Pettersson, ordförande Elektrikerarbetareförbundet
Mikael Johansson, ordförande Målareförbundet
Pontus Georgsson, ordförande Pappersindustriarbetareförbundet
Jan Granvik, ordförande Musikerförbundet

Granskad: