Magnus Pettersson, Jari Visshed och Joakim Oscarsson lämnar över avtalsyrkanden till Fastigo.

Fotograf: Benjamin Ivansson

Fastighets kräver mer semester

Fastighets har nu växlat yrkanden med Fastigo och Almega Fastighetsarbetsgivare.
–Den tuffa delen kommer nog inte handla om själva lönenivån, då fastighetsskötarna generellt ligger över brytpunkten på 26 100 kronor. Vi tror det blir mer diskussion om fördelningen av lönen och möjligheten att utöka sin ledighet, säger Jari Visshed, Fastighets avtalssekreterare.

Publicerad:

För att åstadkomma konkurrensneutrala kollektivavtal ställer Fastighets samma krav hos både Fastigo och Almega Fastighetsarbetsgivare.

Magnus Pettersson, Jari Visshed och Joakim Oscarsson lämnar över avtalsyrkanden till Almega Fastighetsarbetsgivare.

Fotograf: Benjamin Ivansson


Jari Visshed kommenterar här några av de viktigaste kraven för just de här avtalen, utöver de som LO ställer tillsammans i den gemensamma samordningen.

Ökade semesterdagar
– Det är många av våra medlemmar som yrkat på att utöka sin semester. Man vill vara mer ledig. Eftersom tjänstemännen i allmännyttan har mer semesterdagar tycker vi heller inte att det ska vara någon skillnad inom samma företag.

Ombudsmännen måste hinna med att stötta i lönerevisionen
– För de medlemmar som saknar företagsklubb eller arbetsplatsombud är det våra ombudsmän som stöttar dem i lönerevisionen. Men då gäller det att man som medlem lyfter frågan ganska långt innan själva lönerevisionen träder ikraft. Vi vill att det ska gå att lämna en begäran om lokal överenskommelse senast en månad före revisionsdatum, istället för nuvarande två.

Beredskapsledighet på fredagar är rimligt
– När man fullgjort beredskap sju dagar på raken, tycker vi att kompensationstimmarna ska förläggas i anslutning till helgen så att man får gå hem fredag lunch. På flera arbetsplatser i landet finns det redan lokala överenskommelser om detta. Det är helt enkelt rimligt att kunna förbereda lite extra tacomys på fredagen, om man fullgjort beredskap under sju dagar.

Växling av yrkande på Fastigo. Från v: Charlotta Stensson, Jari Visshed, Susanne Svensson, Mona Finnström, Magnus Pettersson, Lisa Strandberg och Joakim Oscarsson.

Fotograf: Benjamin Ivansson


Möjlighet att byta sitt semestertillägg mot lediga dagar

– Att man individuellt skulle kunna byta semestertillägg mot ytterligare lediga dagar, är ett annat sätt att uppnå mer ledighet för dem som prioriterar det.

Ett nyvalt skyddsombud måste få sin utbildning innan intresset slocknat
– När en anställd tackat ja till att bli skyddsombud är det en vinst för hela arbetsplatsen. Men idag har vi ett problem med att den 40 timmar långa arbetsmiljöutbildningen som introducerar personen för uppdraget, dröjer flera år. Då riskerar intresset att slockna, vilket drabbar hela företaget. Vi vill se att den sätter igång senast sex månader efter man blivit utsedd till skyddsombud, avslutar Jari Visshed.

Uppdaterad: