Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Fastighets fördömer las-utredningen

Idag presenteras den las-utredning som regeringen tillsatt som en del av januariavtalet. En rad mycket kraftiga försämringar av arbetsrätten föreslås, bland annat ändringar i turordningsregler och vad som gäller vid uppsägning av personliga skäl.
– Förslagen backar bandet till 30-talets arbetsmarknad. Man undrar om allmänheten förstår vad som är på gång, säger Magnus Pettersson, Fastighets ordförande.

Publicerad:

Om utredningen läggs som förslag till riksdagen, skulle det innebära stora förändringar i människors arbetsliv. Den som idag är tillsvidareanställd kommer att bli permanent provanställd – och kommer att kunna få sparken utan motivering och utan förhandling.

– Vi har hört skräckhistorier från andra delar av världen, där ingen vågar påpeka brister i arbetsmiljön för att de är så rädda att bli av med jobbet. Den rädslan kommer utredningens förslag att ta hit till Sverige år 2020, säger Pettersson.

När en arbetsgivare vill säga upp någon i en omorganisering eller minskning av produktionen utgår de idag från en princip som kallas "sist in, först ut". Det är turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

Det finns idag två sätt att göra undantag från turordningsreglerna. Småföretag med färre än tio anställda kan undanta två personer. De kan då låta två med kortare anställningstid vara kvar, och säga upp två med längre anställningstid istället.  Det andra sättet är att förhandla med facket. Då kommer man överens tillsammans, ofta med någon motprestation från arbetsgivarens sida.

– Det är en seglivad, borgerlig myt att det är svårt att säga upp folk i Sverige. Sedan lagen klubbades 1982 har man gjort nya undantag hela tiden. Ingen arbetsgivare kan med ryggen rak hävda att deras största problem är att inte kunna bli av med folk, säger Pettersson.

Utredningen föreslår fem undantag från turordningsreglerna, för alla arbetsgivare. De fem undantagen ska gälla varje gång verksamheten organiseras om, och i varje turordningskrets. Var tredje månad kan en arbetsgivare undanta fem personer. I praktiken blir man permanent provanställd.

Dessutom föreslår utredningen att uppsägning av personliga skäl ändras från att som idag vara en domstolsfråga alternativt förhandlingsfråga med facket, till att personen får gå utan förhandling och utan att behålla försörjning.

– Förslagen backar banden till 30-talets arbetsmarknad. Man undrar om allmänheten förstår vad som är på gång. En chef kan tycka att någon har svårt att samarbeta en dag och besluta att sparka personen innan känslorna ens hunnit svalna. Utredningen flyttar över nästan all makt till arbetsgivarna. Den får aldrig bli verklighet, avslutar Pettersson.

Uppdaterad: