Fasab blir renodlat IT-bolag

Fasab är 6F:s gemensamma bolag. De har skött förbundens medlems-, ekonomi-, löne- och IT-administration. Från och med första januari blir uppdraget endast dataskydd och IT.

Publicerad:

Bildandet av 6F och FASAB, som är det administrativa samarbetet, har stärkt och ökat samordningen mellan förbunden och minskat de totala kostnaderna framförallt inom IT-drift.

Byggandet av det gemensamma verksamhetssystem PUMA tydliggjorde den komplexitet som en samförvaltning innebär. Gemensamma upphandlingar har visat kraften i att i vissa delar samarbeta för att minska kostnaderna.

Kraven från våra medlemmar förändras och vi måste ständigt utvecklas för att kunna vara relevanta.

Behoven av digitalisering och automatisering ökar i snabb takt samtidigt som bland annat GDPR och andra ökade krav ytterligare bidrar till den komplexiteten FASAB ställs inför. Att gemensamt utföra tjänster och leverera värde till lägre kostnad blir allt svårare att uppnå.

Löne-, ekonomi-, och medlemsadministrationen kommer därför att förläggas till respektive förbund, medan den stora IT-driften med tillhörande dataskydd fortsättningsvis sköts av Fasab. 6F påverkas inte i övrigt.

Har du frågor? Kontakta Jari Visshed.

 

Uppdaterad: