Fotograf: Iximus/Pixabay.

Får man stanna hemma av rädsla för coronaviruset?

Ingen har undgått att coronaviruset sprids runt om i världen. Informationen från myndigheter är inte helt tydlig och många undrar hur man ska agera. Fastighets har samlat några frågor och svar om vad som gäller på arbetsplatsen.

Publicerad:

Risken att bli smittad av Covid-19, coronaviruset, har ökat i Sverige. Regeringen har fattat beslut om att klassa smittan som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen.

Två allmänna rekommendationer:

 

 

Frågor och svar


Får man stanna hemma med lön för att man är rädd att bli smittad?
Det är din arbetsgivare som bestämmer det, men generellt är svaret nej. Principen är att en anställd bara har rätt till lön om arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete. Den som inte gör det har inte rätt till lön.

Min arbetsgivare vill att vi ska stanna hemma men utan lön, är det okej?
Nej. Så länge du står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete, har du rätt till lön oavsett om arbetsgivaren kan eller vill tillhandahålla något arbete.

Jag är så pass orolig för smittan att jag vill stanna hemma ändå, vad händer?
Det räknas som olovlig frånvaro och du har inte rätt till lön.

Jag är sjuk och misstänker att jag har smittats av corona, vad gör jag?
Ring din arbetsgivare och sjukanmäl dig. Ring därefter till 1177. Du har som vanligt rätt till sjuklön och därefter sjukpenning om arbetsoförmågan blir långvarig.

Jag är smittad men jag har inga symptom, vad händer då?
Eftersom corona har klassats som samhällsfarlig har den som är smittbärare rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att få ersättning krävs att en läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad.

Du kan även få smittbärarpenning om du ska besöka en läkare för att utreda om du är smittad. Smittbärarpenning är knappt 80 procent av lönen, men högst 804 kronor per dag.


Har du fler frågor?
Klicka här för att komma i kontakt med Fastighets.

Granskad: