Från Fastighets kongress 2018.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Verksamhetsberättelse 2018 klar

Fastighets verksamhetsberättelse för 2018 är nu klar. Den finns att ladda ner som pdf.

Publicerad:

Här finns Fastighets verksamhetsberättelse för 2018:

Verksamhetsberättelse 2018

Tidigare verksamhetsberättelser finns här.

Ur förbundsordförande Magnus Petterssons förord i verksamhetsberättelse 2018:

"Till skillnad mot föregående år har vi inte haft någon avtalsrörelse utan fokus har kunnat ligga på förbundets interna verksamhet. Att fortsätta bygga på vår lokala verksamhet och bland annat arbeta med att få igång de avdelningar som ännu inte lyckats med egen verksamhet och att ha organiseringsarbetet i fokus. Vi måste bli fler medlemmar för vi är inte starkare än vad vi tillsammans är.

Trots det goda arbete som många medlemmar, förtroendevalda och anställda gjort lyckades vi inte öka medlemsantalet utan tappade 575 medlemmar under året.

Jag skulle vilja påminna om det fackliga löftet:
"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta för lägre lön eller på sämre villkor än det vi nu lovar varandra. Vi lovar varandra 
detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav"

Två stora händelser har inträffat under året, förbundets kongress och valrörelsen med val till riksdag, landsting och kommuner. Kongressen redovisas under en egen rubrik samt under förbundsstyrelsen.

Under valrörelsen gjordes ett stort och bra arbete bland LO-förbundens medlemmar och förtroendevalda. Framförallt såg man resultatet under de sista veckorna innan valdagen. Jag var själv ute i valrörelsen under några veckor och upplevde en förändring från våren till efter sommaren då de fackliga frågorna fick mer och mer fokus. Det tror jag var en avgörande orsak till att valresultatet blev bättre än vad opinionssiffrorna visade i mätningarna veckorna innan valet."

Ladda ner Fastighets verksamhetsberättelse 2018

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: