Regionala avtalsrådet i Syd och Väst 11 april.

Fotograf: Linda Karlsson

Rapport från avtalsråd i Syd och Väst

Rapport från avtalsråd i Syd och Väst 11 april.

Fastighets avtalsansvariga ombudsmän Joakim Oscarsson och Ewa Edström var inbjudna gäster till det regionala avtalsrådet för Syd och Väst i Värnamo 11 april. Här är deras rapport:

"Vi gick igenom hur vi i Fastighets tar fram de avtalsfrågor som ska tas med inför avtalsrörelsen 2020. Vi har fått och får yrkanden från medlemmarna, fackliga ombud, klubbar och avdelningar. 

På avtalsrådet, som bestod av fackliga ombud samt representanter för klubbar och avdelningar, delades deltagarna in i grupper för diskussioner om vilka frågor som ska tas upp.

Diskussionen började med hur vi upplevde avtalet som tecknades 2017 och vilka frågor som diskuterats på arbetsplatserna? 

Därefter diskussioner om specifika avtalsyrkanden och här kom det många bra och intressanta förslag på yrkanden att fundera över om att försöka få in i de allmänna villkorsdelarna i kollektivavtalen på respektive avtalsområde.

Avtalssamordnande ombudsmännen i Syd, Björn Lindberg och i Väst, Madlén Gunnarsson, fick i uppgift att sammanfatta alla yrkanden. De ska presenteras för det centrala avtalsrådets ledamöter i slutet av detta år.

Ewa Edström pratade om vikten av att vara organiserad, att vi hela tiden jobbar för att arbetskamraterna också är med i Fastighet. Om vi inte hittar fram via förhandling och blir tvungna om att varsla om strejk så tappar avgörs vår styrka. Utan tillräckligt många medlemmar på arbetsplatsen är risken stor för sämre avtalsresultat.

Vår möjlighet att teckna kollektivavtal med bra reallöneutveckling blir betydligt lättare om vi som fackförbund har en hög organisationsgrad, vi får mer kraft i förhandlingarna och arbetsgivarorganisationen vet att det kan bli dyrt för deras medlemsföretag om man inte lyckas förhandlingsvägen.

Stort TACK till alla er som bidrog till att regionala avtalskonferens för Syd och Väst blev så lyckad. Vi hoppas att alla deltagare är lika nöjda som vi är och lämnade Värnamo med en inspirerande känsla, engagemang och lärorik dag i bagaget."

Joakim Oscarsson och Ewa Edström, avtalsansvariga ombudsmän 

Foto: Linda Karlsson

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: