Klasskillnader i semestervanor

En tredjedel av arbetarna gjorde ingen semesterresa alls i fjol. För tjänstemän är den siffran 15 procent.

- Klasskillnad, skriver LOs utredare Mats Larsson som presenterat LOs semestervaneundersökning.

Publicerad:

33 procent av arbetarna hade varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn år 2018. Bland tjänstemän var motsvarande andel 15 procent.

- Klasskillnaden speglar sig alltså tydligt i hur folk spenderar sin semester och fritid. Klasskillnaden har dessutom ökat de tio senaste åren.

Det visar LOs bearbetning av Statistiska centralbyråns undersökningar om levnadsförhållanden (ULF/SILC) år 2018. LOs utredare Mats Larsson har gjort årets semestervanerapport. 

Andelen utan semesterresa eller fritidshus var högre bland kvinnor än bland män. Bland arbetare hade 34 procent av kvinnorna och 32 procent av männen varken gjort semesterresa eller haft fritidshus eller husvagn. Bland tjänstemän var det 17 procent för kvinnor och 12 procent för män.

Skillnaden mellan könen har dock minskat de senaste åren bland arbetare medan den ökat bland
tjänstemän. Ej facklärda arbetare (högst två års utbildning efter grundskola) var den grupp som hade högst andel som varken gjort någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn, 36 procent. Lägst andel var det bland högre tjänstemän, 10 procent.

Men det är inte bara semestern som speglar dagens klassamhälle. Även andra fritidsvanor visar på lika tydliga klasskillnader. Det gäller i allt från att idrotta, vara ute i skog och mark, läsa böcker, gå på teater eller konsert eller användande av internet. I rapporten framgår exempelvis att 44 procent av arbetarna och 21 procent av tjänstemännen aldrig läser böcker. Teater, konsert eller liknande har 49 procent av arbetarna gjort senaste 12 månaderna jämfört med 79 procent av tjänstemännen.

Men i sociala nätverk på internet var arbetare lika aktiva i som tjänstemän. Det var dock den enda fritidssysslan där arbetare var jämlika med tjänstemännen.

I alla andra fritidssysslor, som ingår i undersökningen, var klasskillnaden tydlig i den meningen
att arbetare ägnade sig åt dessa i klart lägre grad än tjänstemän. Några tecken på att klasskillnaden i semester och fritid är på väg att minska är svåra att se. Tvärtom så tycks den öka, visar LOs semestervanerapport.

Läs rapporten

Läs mer på LOs hemsida.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: