Släpp inte in arbetsgivaren ISS i din egen telefon uppmanar Fastighets alla ISS-anställda.

NEJ till ISS i din telefon

- NEJ, släpp inte in ISS i din telefon. Fortsätt rapportera på papper! 

Det är Fastighets uppmaning till ISS-anställda.

Vägra installera appen på din privata telefon!

Fortsätt rapportera på papper som tidigare.

Det är Fastighets uppmaning till de ISS-anställda.

- Ska ISS-anställda tvingas stämpla in på jobbet med sina privata mobiler? Fastighets säger NEJ!

Fastighets har i förhandlingar försökt stoppa införandet av företagsloggning i privata mobiler. Företaget har inte visat någon vilja att lyssna och förhandlingarna avslutades i oenighet.

ISS vill införa ett digitalt system där de anställda loggas in på arbetsplatsen med hjälp av modern GPS-teknik. En modern variant av en stämpelklocka. För att tekniken ska fungera krävs att de anställda har en smartphone med en särskild app. ISS tycker att de anställda ska ladda ner appen på sina privata mobiler. 

ISS har förhandlat med Fastighets om att införa en ny telefonpolicy i företaget. Tjänstemännen ska få använda en företagstelefon som de får använda gratis. Tjänstemännen anses behöva en telefon i sitt arbete.

Men städpersonalen ska inte få den möjligheten, enligt ISS som tycker att städarna inte behöver telefonen i jobbet. Städarna ska själva bekosta en telefon som arbetsgivaren vill använda sig av. I städarnas egna telefoner vill ISS installera en kontrollapp. Städarna ska alltså kontrolleras i sin egen telefon. Företaget vill att man stämplar in och ut via appen och man ska även ha kontakt med sin chef och kollegor under dagen.

Fastighets har hela tiden sagt att om ISS vill att de anställda stämplar in och ut via mobiltelefonen så är den ett arbetsredskap och då ska inte de anställda behöva stå för någon kostnad precis på samma sätt som det är för tjänstemännen.

Förhandlingen har avslutats utan att vi har kommit överens. 

Nu ska ISS att erbjuda tre olika alternativ till sina anställda städare.

1. Du som anställd får ett engångsbidrag på 500 kronor om du köper en egen smartphone med abonnemang.
2. Du som anställd får låna en telefon av ISS, men du måste teckna ett eget abonnemang och kan bli förmånsbeskattad för telefonen du får låna.
3. Du som anställd fortsätter att rapportera på papper som tidigare.

Fastighets uppmanar alla anställda på ISS att inte acceptera erbjudanden om att släppa in ISS i en telefon du själv får betala för.

Du som anställd ska inte behöva betala för att ISS ville övervaka dig i ditt arbete!

Vägra installera appen på din privata telefon!

Fortsätt rapportera på papper som tidigare.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: