Arkivbild

Statsbidrag till arbetsmiljöprojekt i idrotten

En halv miljon kronor i år har staten satsat på ett arbetsmiljöprojekt i idrotten.

- Projektet är intressant och kan bidra till säkrare arbetsmiljö för våra medlemmar inom Arbetsgivaralliansen Idrott, säger Fastighets arbetsmiljöansvarige Torbjörn Jonsson.

Publicerad:

Arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen ska tillsammans med Riksidrottsförbundet börja ett arbete för att skapa säkrare och tryggare evenemang. Det är ett arbetsmiljöprojekt där staten nu satsar 500 000 kronor i år.

- Projektet är intressant och kan bidra till säkrare arbetsmiljö för våra medlemmar inom Arbetsgivaralliansen Idrott, säger Fastighets arbetsmiljöansvarige Torbjörn Jonsson, som också suttit i styrgruppen.

Arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen genomför uppdraget genom Arbetsmiljökommittén för idrotten, AID - hot, våld och otillåten påverkan inom idrotten. AID består av Arbetsgivaralliansen, Unionen, Akademikerförbunden och Fastighetsanställdas Förbund.

AID ska främja kunskapsutbyte och samverkan mellan arbetsmarknadens parter. Projektet är inriktat på att motverka brott och andra överträdelser inom idrotten, inom organisationer och i vid idrottsevenemang.

Aktiviteter i projektet är webbutbildningen "Riktlinjer för terrorhot mot offentliga tillställningar", en metodhandbok "Ansvarsfull alkoholservering", en handbok "Verktyg att stänga av individer som begår brott och ordningsstörningar" och en utbildning "Säkerhetsdelegater", bland annat.

Aktiviteterna i projektet ska bidra till en säkerhetsplattform för riktlinjer, policys och andra stödfunktioner tillsammans med specialidrottsförbunden, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), arenaägare och STAD - Stockholm för att förebygga alkohol- och drogproblem, bland andra. Arbetet ska även finna och integrera metoderna och samverkansformer i respektive verksamhets ordinarie arbete.
Mer om projektet på Riksidrottsförbundets hemsida:
Förstärkt säkerhetsarbete inom idrotten

Bli medlem i Fastighets

Granskad: