Zia Lodin vid senaste LO-kongressen

Fotograf: Janne Sparrman

Fastighets ombud till LO-kongressen

Fastighets ombud till LO-kongressen, är klara. Kongressen hålls i början av juni nästa år.

Publicerad:

Fastighets förbundsstyrele har utsett ombud till LO-kongressen:
Jessika Bäckman, Umeå, Zia Lodin, Stoclkholm, Annica Falck, Skövde, Emil Isenheim, Uddevalla, Veronica Boström, Örebro och Jimmy Winge, Västervik.

Fastighets har ytterligare fem ombud på kongressen då LOs styreleledamöter samt valda ombud till LOs representantskap också ingår i kongressens beslutande församling:
Magnus Pettersson, Haninge, förbundsordförande och ledamot i LOs styrelse, Ysabel Nilsson Saavedra, Stockholm, LOs representantskap, Patrik Hellström, Västerås, LOs representantskap, Yvonne Nygårds, Falun, andre förbundsordförande, LOs representantskap, Jari Visshed , Stockholm, tredje förbundsordförande, LOs representantskap.

Kongressen är LOs högsta beslutande organ och har som uppgift att bestämma riktlinjerna för organisationens framtida arbete. Kongresserna sker vart fjärde år.

300 ombud från LOs 14 medlemsförbund samt ledamöterna av LOs representantskap och LOs styrelse samlas för att gemensamt ta ställning till de motioner som kommit in från förbunden.

Det är förbunden och dess avdelningar som har motionsrätt och motionsstopp till LO är den 12 januari.

Motionerna med utlåtanden och förslag till beslut distribueras till de valda kongressombuden i slutet av april.

Den 12-15 juni 2020 har LO sin 29:e kongress, i Waterfront Congress Center, Stockholm.

Läs mer om LO-kongressen

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: