Fastighets Magnus Pettersson, Malin Ackholt, HRF, Susanna Gideonsson, Handels, Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Marie Nilsson, IF Metall och Torbjörn Johansson, LO på presskonferensen efter LOs representantskap.

Fotograf: Janne Sparrman

Fastighets med i LO-samordning

Mer pengar i plånboken, höjda pensioner och bättre arbetsmiljö. Det är några av de krav som Fastighets kommer att driva i en gemensam LO-samordning för 12 förbund under avtalsrörelsen 2020.

Publicerad:

- Den här helheten är bra för våra medlemmar, därför står vi bakom rekommendationen, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

LOs representantskap har nu beslutat att anta en gemensam samordning inför avtalsrörelsen. I den samordningen ingår 12 förbund, däribland Fastighets. Två förbund valde att ställa sig utanför, det var Pappers och Kommunal.

De gemensamma avtalskraven i LO-samordningen är:

* Löneökningar med x procent dock med ett lägsta utrymme om y kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet. Brytpunkten mellan krontalshöjning och procentuell höjning ska sättas vid 26 100 kronor i månadslön. (LO-styrelsen beslutar om nivån på kraven vid sitt nästa sammanträde i början av november)

* Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt punkten ovan på avtalsområdet.

* Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna inom avtalsområdet.

* Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.

* Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

* Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.

* Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.

Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson kommenterar uppgörelsen:

-Helheten är bra för våra medlemmar, därför står vi bakom samordningen. Vi får en något större satsning på lågavlönade jämfört med vår uppgörelse 2017 och det ger Fastighets städare bättre utdelning.

- Det är också väldigt viktigt för våra städare att avtalets lägsta löner ska öka med samma värde som löneökningarna i avtalsområdet. Det är snarare regel än undantag att alla nyanställda ligger på avtalets lägsta lön.

- Arbetsmiljöfrågor med stärkt arbetsanpassning och fungerande rehabkedja samt skydd mot sexuella trakassier är viktiga frågor för oss, liksom villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och i avtalspension.

- Det är också viktigt att det blir ett ett-årigt avtal. Vi behöver fortsätta att hitta nya vägar för att jämna ut löneskillnader. 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: